Политика за защита на личните данни - „Агорис“ ЕООД

Агорис ЕООД (Агорис, Дружеството или Ние;) приема задълженията си съгласно Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) и съответното българско законодателство сериозно и се стреми да спазва най-високите приложими стандарти и установени добри практики при обработването на лични данни.

Длъжностното лице по защита на личните данни

 • Наименование: Антон Чобанов
 • Адрес: Република България, гр. София, ул. Леге No 2 , вх. Бедрум Премиум
 • Мобилен: +359 (0) 887 55 6666
 • Телефон: +359 56 702 921
 • Email: anton.chobanov@icloud.com
 • Уеб сайт: www.lichnidanni.bg

Информация относно Адмиистратора на лични данни

 • Наименование: Агорис ЕOOД
 • ЕИК/БУЛСТАТ: 204170404
 • Адрес: Република България, гр. София, ул. Панорама No 9
 • Телефон: +359 (0) 884 111133
 • Email: didi@bedroom.bg
 • Уеб сайт: www.bedroom.bg

Информация относно компетентния надзорен орган

 • Наименование: Комисия за защита на личните данни
 • Адрес: гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров No 2
 • Данни за кореспонденция: гр. София, бул. Проф. Цветан Лазаров No 2
 • Телефон: +359 (0) 915 3 518
 • Email: kzld@cpdp.bg
 • Уеб сайт: www.cpdp.bg

Европейски надзорен орган по защита на данните

 • Postal address: Rue Wiertz 60, B-1047 Brussels
 • Office address: Rue Montoyer 30, B-1000 Brussels
 • Telephone: +32 (0) 2 283 19 00
 • Email: edps@edps.europa.eu

Политика за защита на личните данни

Агорис ЕООД (Дружеството или Ние) приема задълженията си съгласно Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) и съответното българско законодателство сериозно и се стреми да спазва най-високите приложими стандарти и установени добри практики при обработването на лични данни. Компетентният водещ надзорен орган по отношение на защитата на личните данни, обработвани от Агорис, е Комисията за защита на личните данни на Република България.

Прочети повече

Правила за упражняване правата на субектите на лични данни

Настоящите правила (Правила) определят условията и реда, по който физическите лица, чиито лични данни се обработват от Агорис EООД, могат да упражнят правата си съгласно законодателството за защита на личните данни.

Прочети повече

Уведомление за поверителност

Our Privacy Notice provides an explanation of the way we collect, use, share and protect your personal data. In case of any future changes to this Privacy Notice, we will publish information concerning such changes in a timely manner.

Прочети повече

Политика за бисквитките (cookies) - Агорис ЕООД

Ние използваме бисквитки или подобни инструменти на нашите сайтове, за да подобрим тяхното представяне по време на използването им от Вас. Тази политика обяснява как правим това.

Прочети повече

Уведомление за поверителност на - Агорис ЕООД

С настоящото Агорис ЕООД (Агорис, Ние, Дружеството) Ви предоставя информация за Вашите лични данни, които могат да бъдат обработени при селекция на кандидати за работа, организирана от Агорис за нуждите на Агорис ЕООД.

Прочети повече