Технологични и юридически грешки, допускани при имплементирането на Общия регламент за защита на личните данни(GDPR).