Цени за SEO Одити

Базов анализ на сайт (SEO одит)

 • текущо позициониране на сайта в машините за търсене ;
 • количество и качество на входящите връзки към сайта ;
 • посещения и индексиране от машините за търсене ;
 • текущо положение по ключови думи за бранша и изводи за предпочитаните ключови думи и фрази ;
 • най-близки конкуренти и техните сайтове ;
 • позиции на сайтове на конкурентни фирми по изследваните ключови думи и фрази ;
 • статистика и анализ на посещаемостта ;
 • анализ на ефективността на методите на оптимизация и позициониране ;
 • изработване на стратегия за оптимизация и позициониране
В резултат на извършената работа по услугата SEO одит се изготвя подробен отчет
 
Цена на услугата Базов анализ на сайт (SEO одит) – 899 лева
 

Пълен анализ на сайт (SEO одит)

Когато започваме да работим над един сайт, първото, което трябва да се направи, е да събере и провери цялата достъпна информация, тоест да се извърши пълен одит на сайта Следвайки този план, правим над 200 проверки по 23 групи от фактори:
 
1. Общ анализ
 • Събиране на информация за проекта от клиента
 • Ръчен анализ на сайта
 • Анализ на отчетите за оптимизацията
 • Оценка на потенциала за трафик на сайта
 • Анализ на използваната CMS по отношение на ефективността при оптимизация
 • Проверка за използването на стандартен шаблон за дизайна на сайта
 • Анализ на пълнотата на сайта
 • Анализ на позициите по цялата семантика
 • Видимост на сайта (високо-, средно- и нискоконкурентни заявки)
 • Анализ на посещаемостта на сайта
 
2. Структура на сайта
 • Строеж на структурата на сайта
 
3. Проучване на тематиката
 • Избор на проекти за анализ
 • Съставяне на списък с възможни модули със съдържание по тематиката
 • Оценка на потенциала на аудиторията на модулите със съдържание
 • Съгласуване на плана за развитие със списъка от модули със съдържание
 • Проучване на SEO-модулите, използвани от лидерите в тази тематика
 • Съставяне на списък от SEO- модули за сайта
 • Изготвяне на списък с възможни тематични функционални модули
 • Проверка на сайта за наличие на тематични функционални модули
 • Търсене на възможности за слагане на PR връзки на места със свързана тематика
 • Изследване на динамиката на трафика за тематиката
 • Изследване на разпределението на трафика между търсачките
 
4. Хостинг фактори
 • Проверка на правилното използване на пренасочванията
 • Проверка на правилното използване на 4хх грешките
 • Анализ на страници с грешка 404
 • Търсене на препратки към страници с грешка 404
 • Търсене на връзки към пренасочвания
 • Търсене на страници с кодове на отговора 3хх
 • Търсене на страници с кодове на отговора 4хх
 • Анализ на сайта за устойчивост при откази
 • Анализ на скоростта на зареждане на страниците
 • Анализ на размера на страниците
 • Анализ на логовете на сайта, търсене на страници, които не са били посещавани от бот
 
5. Индексация
 • Проверка на индексирането на всяка страница
 • Съставяне на списък с неиндексирани страници, посетени от бот
 • Проверка на възможността за индексация на важни части от flash и ajax сайтове
 • Проверка на възможността за индексиране на всички страници на сайта при текущите инструкции в robots txt
 • Проверка на целесъобразността при използването на noindex, nofollow
 • Проверка на правилното използване на noindex, nofollow
 • Сравнение на индексите по категории и видове страници
 • Търсене за грешки
 • Търсене в индекса на техническите страници
 • Анализ на динамиката на индексирането на сайта
 • Проверка на robots txt за грешки
 • Проверка на robots txt за пълнота
 • Проверка на robots txt за наличие на директиви за всички търсачки
 • Проверка на sitemap xml за грешки
 • Анализ на баланса на датите на индексиране и приоритетите в sitemap xml
 • Проверка на актуалността на sitemap xml
 • Търсене на забранени за индексиране страници в sitemap xml
 
6. Дублиране, партньори, грешки
 • Анализ на съдържанието на поддомейните
 • Търсене на дублиращи се страници
 • Търсене за дублирано съдържание
 • Търсене на празни страници
 • Търсене на страници с грешки
 • Търсене на циклични (безкрайни) страници
 • Проверка за партньорства (афилиейти)
 • Проверка на сайта за наличие на огледални сайтове
 • Търсене на тестове домейни и други копия на сайта в индекса
 
7. Регионалност
 • Проверка на региона на сайта , анализ на риска от погрешна смяна на региона
 • Проверка на точността на определянето на регионите в Local Search
 • Проверка на класирането на регионалните домейни
 • Анализ на наличието на връзки с регионалните сайтове
 • Разделяне на семантичните ядра на заявки, които зависят от региона и на такива, които не зависят от региона

 

8. Спам и уязвими места

 • Търсене на съдържание, което може да бъде генерирано
 • Проверка на генерирано съдържание за спам
 • Анализ на изходящата реклама за нарушения на правилата на търсачките
 • Проверка за спам на HTML header
 • Проверка на страници за наличие на скрит текст
 • Проверка на работата по модерация на съдържанието
 • Проверка на работата на контент мениджърите
 • Търсене SEO-раздели и SEO-страници
 • Проверка на сайта за XSS-уязвимост
 • Проверка на текстовете за граматични и печатни грешки
 • Анализ на сайта за маскиране (cloaking)
 • Проучване на списъка с изходящи външни връзки
 • Проверка на IP адреса на хостинга за наличие на спам сайтове
 • Проверка на сайта за филтри в Yandex, Google
 • Проверка на страниците за филтри в Yandex, Google
 • Проверка на входящите връзки за филтри в Google
 • Проверка на входящите връзки за спам
 • Търсене на спам страници
 • Анализ на атаките от конкуренти
 • Проверка на текстовете за спам с ключови думи
 • Проверка за пикове от връзки
 • Търсене на съдържание за възрастни в сайта
 
9. Фактори, които влияят на авторитета
 • Анализ на авторитета и доверието в сайта
 • Анализ на разпознаваемостта на компанията в интернет
 • Анализ на дяловото разпределение на трафика по различните канали на интернет маркетинга
 • Анализ на връзките от авторитетни източници
 • Анализ на възрастта на страниците и на домейна
 
10. URL фактори
 • Проучване за наличие на ключови думи в домейна
 • Проучване за наличие на ключови думи в URL
 • Анализ на йерархията на URL-структурата на сайта
 • Проучване за наличие на ключови думи в имената на файловете
 • Проверка на URL за спам
 
11. Семантично ядро и трафик
 • Анализ на семантичното ядро за пълнота на обхвата
 • Анализът на семантично ядро за наличие на празни заявки
 • Анализ на актуалността на семантичното ядро
 • Проучване на заявки с висок процент на отпадане
 • Изследването на страници с висок процент на отпадане
 • Проучване на заявки с висока реализация
 • Проучване на страници с висока реализация
 • Проучване на страници с ниска реализация
 • Проучване на заявки с ниска реализация
 • Търсене на нецелеви заявки в семантичното ядрото
 • Определяне на заявки, които не са посочени нито в текста страницата, нито в списъка с anchor text
 • Проверка на точността на групиранията в семантичното ядро
 • Определяне на ефективните, от търговска гледна точка, продукти
 • 12. Структура на сайта
 • Търсене за страници, на които няма входящи връзки
 • Анализ на нивата на вложеност на страниците
 • Анализ на разпределението на заявките за структурата на сайта
 • Анализ на отделянето на логически клъстери
 
13. HTML
 • Проверка на сайта за грешки в HTML кода
 • Анализ на оформлението на HTML header елементите по матрица
 • Проверка на валидността на матрицата
 • Проверка на сайта за грешки в кода
 • Проверка за кросбраузърност на матрицата
 • Проверка за наличие на микроформати
 • Анализ на правилното използване на микроформати
 • Анализ на подаването на съдържимото в микроформатите към индекса на търсачките
 • Анализ на кода за наличие на скриптове и CSS изявления вътре в страницата
 
14. Ползваемост (usability)
 • Съставяне на матрица за ползваемост
 • Анализ на съответствието на входящите страници с проблемите на потребителите
 • Анализ ползваемостта на връзките
 • Анализ на ползваемостта на формите за регистрация
 • Проверка на текстовете за ползваемост
 • Проверка на всички връзки за ползваемост, от гледна точка на потребителя
 • Анализ на реализациите на целевите страници и сценарии на поведение
 
15. Снипети
 • Разбор на снипетите по всички заявки в Google
 • Анализ на снипетите в Google
 • Анализ на снипетите в Yandex
 • Проверка за наличие на favicon
 • Проверка за точност на бързите връзки
 • Проверка за съвпадение на адреса и телефона на организацията уебсайта
 • Проверка за точността на определянето на breadcrumbs
 • Търсене на възможности за подобряване на снипетите в Google
 
16. Обем на връзките
 • Анализ на връзките от борси за линкове
 • Анализ на връзките от Google Webmaster tools
 • Анализ на връзки от ahrefs / Majestic SEO, SEOMoz и други
 • Получаване на данни за връзките
 • Анализ на динамиката на промяна на обема от връзки
 • Проучване на възрастта на входящите връзки
 • Проучването на естествеността на връзките
 • Проверка на индексацията на страници донори
 • Анализ на обема на връзките на конкурентите
 • Съставяне на списък с anchor texts
 
17. Вътрешни връзки
 • Проверка за наличие на изходящи връзки към външни сайтове
 • Проверка страници за дублиращи се връзки
 • Проверка страници за циклични препратки
 • Анализ на модулите на динамичната вътрешна свързаност
 • Изследване на изходящите връзки по матрицата
 • Проучване на изходящите вътрешни anchor елементи по матрицата
 • Проучване на входящите вътрешни anchor елементи по матрицата
 • Анализ на вътрешния списък с anchor texts / SiteReport
 
18. Статистическа тежест
 • Определяне на страниците, които получават недостатъчна статистическа тежест
 • Изчисляване на статистическата тежест при създаването на връзки (високо-, средно- и нискоконкурентни заявки) (в зависимост от PageRank)
 • Изчисляване на статическата тежест по входящи външни връзки (спрямо PageRank)
 
19. Anchor text
 • Определяне на дела на естествените anchor елементи в списъка с anchor texts
 • Проверка на achor списъка за релевентност спрямо заявките (вътрешни + външни връзки)
 • Проверка на achor списъка за пълнота на семантичния обхват (вътрешни + външни връзки)
 • Анализ на платените връзки за наличие на информационни anchor елементи
 • Проверка на achor списъка за спам (вътрешни + външни връзки)
 • Проверка на achor списъка за наличие на уникални биграми
 
20. Естествени връзки
 • Определяне на съотношението на естествените връзки в обема от врезки
 • Изследване на естествени връзки
 • Анализ на връзките от социални мрежи и социалните сигнали
 • Анализ на PR активността на сайта, търсене на възможности за добавяне на естествени връзки
 • Търсене и проучване на мнения за компанията
 
21 Текстови фактори (важни части на документа)
 • Търсене на дублиращи се TITLE елементи
 • Проверка на TITLE за спам
 • Проверка за наличие на ключови думи в TITLE
 • Проверка на дължината на TITLE на всички страници на сайта
 • Търсене на спам употреби на елементите
 • Проверка за дублираност на Description
 • Търсене на празни Description
 • Проверка на Description за спам
 • Проверка на HTML header за спам
 • Анализ на заглавията на входящите страници за съответствие с ключовите думи
 
22. Текстови фактори (в областта на съдържанието)
 • Проверка за наличие на ключови думи в ALT
 • Проверка за наличие на телефони, адреси и друга важна информация във вид на текст, който може да бъде индексиран
 • Търсене на важни връзки, изпълнени чрез картинки
 • Анализ на уникалността на текстовете
 • Проверка за кражба на съдържание
 • Анализ за наличие на важни форми на заявките в текстовете
 • Анализ на точността на написването на текстовете, от гледна точка на алгоритмите за обработка на текстове
 • Анализ на заглавията по матрицата
 • Анализ на текста по матрицата
 
23. Анализ на ефективността на оптимизацията
 • Проверка на съответствието (релевантността) на входящите страници спрямо заявките
 • Анализ на класирането на снимки от сайта
 • Анализ на класирането на клипове от сайта
 • Анализ на класирането на DOC, XLS, PDF, PPTX документи на сайта
 • Анализ на заявките, от които идва трафикът от търсачките (Google)
 
Обобщена таблица
 • Критични грешки
 • Важни грешки
 • Незначителни грешки
 
Цена на услугата Пълен анализ на сайт (SEO одит) – 2450 лева