Политика за защита на личните данни - „Бедрум“ ЕООД

 „Бедрум“ ЕООД ( „Бедрум“, „Дружеството“ или „Ние“) приема задълженията си съгласно Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) и съответното българско законодателство сериозно и се стреми да спазва най-високите приложими стандарти и установени добри практики при обработването на лични данни. Компетентният водещ надзорен орган по отношение на защитата на личните данни, обработвани от  „Бедрум“ ЕООД, е Комисията за защита на личните данни на Република България.

Политика за защита на личните данни - „Бедрум“ ЕООД
Уведомление за поверителност - Кандидати за работа в „Бедрум“ ЕООД
Уведомление за поверителност 
Политика за бисквитките (cookies) 
Правила за упражняване правата на субектите на лични данни обработвани от „Бедрум“ ЕООД

 

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни

 • Наименование: Антон Чобанов
 • Адрес: Република България, област Варна, община Варна, гр. Варна 9010, р-н Приморски, ул. „Д-р Любен Попов” № 8, хотел ОПУ   
 • Мобилен: +359 (0) 887 556666
 • Телефон: +359 56 70 29 21
 • Уеб сайт: www.lichnidanni.bg
 • E-mail: dpo@lichnidanni.bg

Информация относно Администратора на лични данни

 • Наименование: "Бедрум" ЕООД
 • ЕИК/БУЛСТАТ:  201998290
 • МОЛ: Веселин Борисов
 • Адрес: Република България, област София (столица), община Столична, гр. София 1000, р-н Средец, ул. Леге No 2, вх. Бедрум Премиум
 • Мобилен: +359 (0)887 789004
 • E-mail: didi@bedroom.bg

Информация относно компетентния надзорен орган

 • Наименование: Комисия за защита на личните данни
 • Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Телефон: 02 915 3 518
 • Email: kzld@cpdp.bg
 • Уеб сайт: www.cpdp.bg