Политика за защита на личните данни - „Агорис“ ЕООД

„БГ Секюрити” ЕOOД  („БГ Секюрити”, „Ние“, „Дружеството“) приема задълженията си съгласно Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) и съответното българско законодателство сериозно и се стреми да спазва най-високите приложими стандарти и установени добри практики при обработването на лични данни.

Длъжностното лице по защита на личните данни

Информация относно Адмиистратора на лични данни

 • Наименование: 
 • ЕИК/БУЛСТАТ: 
 • Адрес: Република България, област София (столица), община Столична, гр. София  район .........., ул. Панорама No 9
 • Телефон: 
 • Email:
 • Уеб сайт:

Информация относно компетентния надзорен орган

 • Наименование: Комисия за защита на личните данни
 • Адрес: гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров No 2
 • Данни за кореспонденция: гр. София, бул. Проф. Цветан Лазаров No 2
 • Телефон: +359 (0) 915 3 518
 • Email: kzld@cpdp.bg
 • Уеб сайт: www.cpdp.bg

Европейски надзорен орган по защита на данните

 • Postal address: Rue Wiertz 60, B-1047 Brussels
 • Office address: Rue Montoyer 30, B-1000 Brussels
 • Telephone: +32 (0) 2 283 19 00
 • Email: edps@edps.europa.eu

 

Политика за защита на личните данни

От 25 май 2018 г. в държавите-членки на Европейския съюз се прилага Общият регламент за защита на личните данни (ОРЗД). БГ Секюрити съобразява дейността си с ОРЗД и принципите за обработване на лични данни, закрепени в европейското и националното законодателство.

изпрати запитване

Правила за упражняване правата на субектите на лични данни

Настоящите правила („Правила“) определят условията и реда, по който физическите лица, чиито лични данни се обработват от „Агорис“ EООД („Агорис“), могат да упражнят правата си съгласно законодателството за защита на личните данни.

изпрати запитване

Уведомление за поверителност

Нашето уведомление за поверителност обяснява как събираме, използваме, споделяме и защитаваме Вашите лични данни. Ако настоящето уведомление бъде изменено в бъдещ момент, ние ще публикуваме своевременно информация за това на нашия уебсайт.

изпрати запитване

Политика за бисквитките (cookies) на „Агорис“ ЕООД

Ние използваме бисквитки или подобни инструменти на нашите сайтове, за да подобрим тяхното представяне по време на използването им от Вас. Тази политика обяснява как правим това.

изпрати запитване

Уведомление за поверителност на „Агорис“ ЕООД

С настоящото „Агорис“ ЕООД („Агорис“, „Ние“, „Дружеството“) Ви предоставя информация за Вашите лични данни, които могат да бъдат обработени при селекция на кандидати за работа, организирана от Агорис за нуждите на „Агор“ ЕООД.

изпрати запитване