Съвети при избора на подходяща парола

 
Акаунта ви съдържа важна информация и дава достъп до управлението на интернер услуги, пощенските кутии и др. Това означава, че трябва внимателно да подходите към избора на нова парола, за да не се стигне до неприятни последици, в случай на неоторизиран достъп на трети лица в резултат на налучкване на паролата. Ето и и няколко кратки съвета за избора на парола:
 
  • Не използвайте поредни цифри или букви.
Пример:
123456, abcdef и др.
  • Не използвайте личното си име, фамилия, телефонен номер, ЕГН, прякор, както и всяка друга информация, която е или би могла да стане публично достъпна.
  • Не използвайте често срещани комбинации.
Пример:
13579, asdasd, 1q2w3e4r, qwertyuiop, admin, password, administrator и т.н.
 
При избора на парола, можете в избраната дума да заместите някои от символите в паролата по схемата букви = цифри.
 
Пример:
I=1, L=1, A=4, T=7, E=3, g=9, о=0, и т.н. По тази схема, примерно думата 'hosting' може да се изпише като 'Hos71n9'.
 
Използвайте комбинации от цифри, специални символи, малки и главни букви. Дългите пароли (над 7 или 8 символа) дават по-голяма сигурност за вашия акаунт.