Корпоративна идентичност

Вашата корпоративна идентичност е фирменият стил, който съдържа в себе си най-важната и полезна информация – фирмено лого и координати за обратна връзка.

Това е ежедневно използваната акциденция – визитки, фирмени бланки и папки, пощенски пликове, хартиени торби и блокноти за бележки.

Към специализираната корпоративна идентичност за хотели освен изброените печатни материали се добавят още хенгъри за врата тип не ме безпокойте, хотелски PVC карти, мини папки за карти, информационни листовки за хотела, менюта мини бар и менюта рум сервиз.