Политика за поверителност Бедрум -„Бедрум“ ЕООД

 „Бедрум“ ЕООД ( „Бедрум“, „Дружеството“ или „Ние“) приема задълженията си съгласно Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) и съответното българско законодателство сериозно и се стреми да спазва най-високите приложими стандарти и установени добри практики при обработването на лични данни. Компетентният водещ надзорен орган по отношение на защитата на личните данни, обработвани от  „Бедрум“ ЕООД, е Комисията за защита на личните данни на Република България.

Политика за защита на личните данни - „Бедрум“ ЕООД
Уведомление за поверителност - Кандидати за работа в „Бедрум“ ЕООД
Уведомление за поверителност 
Политика за бисквитките (cookies) 
Правила за упражняване правата на субектите на лични данни обработвани от „Бедрум“ ЕООД

Споделете този проект