Политика за поверителност - „Бедрум“ ЕООД

Агорис ЕООД (Агорис, Дружеството или Ние;) приема задълженията си съгласно Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) и съответното българско законодателство сериозно и се стреми да спазва най-високите приложими стандарти и установени добри практики при обработването на лични данни. Компетентният водещ надзорен орган по отношение на защитата на личните данни, обработвани от Агорис е Комисията за защита на личните данни на Република България.

 „БАгориседрум“ ЕООД ( „Бедрум“, „Дружеството“ или „Ние“) приема задълженията си съгласно Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) и съответното българско законодателство сериозно и се стреми да спазва най-високите приложими стандарти и установени добри практики при обработването на лични данни. Компетентният водещ надзорен орган по отношение на защитата на личните данни, обработвани от  „Бедрум“ ЕООД, е Комисията за защита на личните данни на Република България.

Политика за защита на личните данни - „Бедрум“ ЕООД
Уведомление за поверителност - Кандидати за работа в „Бедрум“ ЕООД
Уведомление за поверителност 
Политика за бисквитките (cookies) 
Правила за упражняване правата на субектите на лични данни обработвани от „Бедрум“ ЕООД

 

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни

 • Наименование: Антон Чобанов
 • Адрес: Република България, област Варна, община Варна, гр. Варна 9010, р-н Приморски, ул. „Д-р Любен Попов” № 8, хотел ОПУ   
 • Мобилен: +359 (0) 887 556666
 • Телефон: +359 56 70 29 21
 • Уеб сайт: www.lichnidanni.bg
 • E-mail: dpo@lichnidanni.bg

Информация относно Администратора на лични данни

 • Наименование: "Бедрум" ЕООД
 • ЕИК/БУЛСТАТ:  201998290
 • МОЛ: Веселин Борисов
 • Адрес: Република България, област София (столица), община Столична, гр. София 1000, р-н Средец, ул. Леге No 2, вх. Бедрум Премиум
 • Мобилен: +359 (0)887 789004
 • E-mail: didi@bedroom.bg

Информация относно компетентния надзорен орган

 • Наименование: Комисия за защита на личните данни
 • Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Телефон: 02 915 3 518
 • Email: kzld@cpdp.bg
 • Уеб сайт: www.cpdp.bg

Политика за защита на личните данни

От 25 май 2018 г. в държавите-членки на Европейския съюз се прилага Общият регламент за защита на личните данни (ОРЗД). Агорис съобразява дейността си с ОРЗД и принципите за обработване на лични данни, закрепени в европейското и националното законодателство.

изпрати запитване

Правила за упражняване правата на субектите на лични данни

Настоящите правила („Правила“) определят условията и реда, по който физическите лица, чиито лични данни се обработват от „Агорис“ EООД („Агорис“), могат да упражнят правата си съгласно законодателството за защита на личните данни.

изпрати запитване

Уведомление за поверителност

Нашето уведомление за поверителност обяснява как събираме, използваме, споделяме и защитаваме Вашите лични данни. Ако настоящето уведомление бъде изменено в бъдещ момент, ние ще публикуваме своевременно информация за това на нашия уебсайт.

изпрати запитване

Политика за бисквитките (cookies) на „Агорис“ ЕООД

Ние използваме бисквитки или подобни инструменти на нашите сайтове, за да подобрим тяхното представяне по време на използването им от Вас. Тази политика обяснява как правим това.

изпрати запитване

Уведомление за поверителност на „Агорис“ ЕООД

С настоящото „Агорис“ ЕООД („Агорис“, „Ние“, „Дружеството“) Ви предоставя информация за Вашите лични данни, които могат да бъдат обработени при селекция на кандидати за работа, организирана от Агорис за нуждите на „Агорис“ ЕООД.

изпрати запитване

Споделете този проект